Rada Miejska uchwaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Rada Miejska uchwaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Dodano:

Rada Miejska w Alwerni uchwałą nr II/18/2019 z dnia 19 lutego 2019 ustaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą stawka opłat od mieszkańca to 16,50 zł w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 35,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki. 

W dniu 06.12.2018 r. zosta
ł ogłoszony przetarg na okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Otwarcie ofert przetargowych odbyło się w dniu 19.12.2018.

Wpłynęła jedna oferta:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

  • Cena ryczałtu miesięcznego brutto: 170 834,00 zł

  • Cena brutto oferty: 512 502,00 zł

    Cena brutto oferty (512 502,00 zł) + odbiór odpadów wielkogabarytowych (30 000,00 zł) + obsługa systemu (30 000,00 zł) (na okres trzech miesięcy) wynosi łącznie 572 502,00 zł

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Oferty przetargowe są wyższe od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...