IV Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

IV Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Poręba-Żegoty”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Koncepcja przebudowy skrzyżowania DW 780 w miejscowości Alwernia (ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Adama Mickiewicza)”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Usług  Komunalnych w Alwerni spółka z o.o. w Alwerni i objęcie nowych udziałów przez Gminę Alwernia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia.
 20. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 21. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 22. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 23. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...