Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Dodano:

Obecnie w Gminie prowadzone są działania zmierzające do poprawy jakości usług Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni, w tym dostawy wody.

Do tej pory obowiązywały dwa rodzaje umów:

  1. Wspólnota/Spółdzielnia zawiera umowę na usługi i pełni rolę zarządcy.
  2. Gdy umowy zawierane są z właścicielami lokali.

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorstwo wodociągowe rozlicza się z dostawcą usług na podstawie wskazań z głównych wodomierzy. Do tej pory wszystkie koszty związane z nielegalnym poborem wody, nielegalnymi przyłączami lub te związane z wykorzystywaniem wody do podlewania przyblokowych ogródków, wykorzystywania jej do celów wspólnych były kosztami Zakładu Usług Komunalnych i bezpośrednio przekładały się na cenę wody i ścieków. Tym samym ponosili je wszyscy uczciwie płacący rachunki mieszkańcy.

Wspólnota/Spółdzielnia jako zarządca budynku może w sytuacji braku płatności ze strony najemcy lokalu skutecznie egzekwować należności. Takiego prawa nie posiada Zakład Usług Komunalnych. Nie posiada on także prawnych możliwości kontroli przeróbek, modernizacji sieci wewnątrz budynków, dlatego też nie może efektywnie nadzorować jakości wody dostarczanej wewnętrznymi instalacjami ani jej ilości. Zakład Usług Komunalnych zwrócił się kilka miesięcy temu do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Odbyły się spotkania na których rozważono powyższe problemy, a Zakład Usług Komunalnych przedstawił propozycje, które obecnie są wprowadzane w życie. Podobne rozliczenia prowadzone są wielu sąsiednich gminach.

Zakład zaproponował rozwiązania i pomoc dla zarządców – spółdzielni i wspólnot dotyczące całego procesu. Spółdzielnia i wspólnoty do tej pory nie odpowiedziały na propozycje ZUKu. Dopiero wysłanie umów rozwiązujących indywidualne umowy (przy stale funkcjonującej umowie głównej) spowodowało wysyp wielu luźnych i nieprawdziwych wiadomości, o rzekomych działaniach ZUKu w celu zmiany prawa i dążeń do wypowiedzenia umów na dostawy wody. Zakład Usług Komunalnych zmienia jedynie sposób rozliczania się z mieszkańcami. Ma to na celu zadbanie o to, aby nieuzasadnione koszty zużycia wody nie generowały dodatkowych nakładów skutkujących podniesieniem cen za wodę. Nie można się zgadzać na to, aby uczciwie płacący mieszkańcy ponosili koszty za tych którzy uchylają się od tego obowiązku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o telefoniczny lub bezpośredni kontakt z Zakładem Usług Komunalnych tel. +48 12 283 12 78

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...