III Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

III Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 12 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad III Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wystąpienia przybyłych gości.
6.    Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z II Sesji Rady Miejskiej.
7.    Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
8.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
9.    Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  §  1 ust.2.Uchwały Nr VIII/72/2019 na okres od 26 marca 2020r do 30 czerwca 2020r. z powodu COVIT-19.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  § 2  ust.1.Uchwały Nr VIII/73/2019 na okres od 26 marca 2020r. do 30 czerwca 2020r. z powodu COVIT-19.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie budowy chodnika, zjazdów, przepustów oraz oświetlenia przejścia dla pieszych”.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Remont drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie remontu istniejących nawierzchni jezdni i chodnika”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Turystyki
i Sportu na 2020r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej  przy drodze powiatowej nr 1033K.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 130 km od 1+800 do 1+870 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadań inwestycyjnych pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie remontu istniejących nawierzchni jezdni i chodnika oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie budowy chodnika, zjazdów, przepustu oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 130 km od 0+950 do 1+100 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 w miejscowości Alwernia (ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Adama Mickiewicza).
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.
27.    Przyjęcie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok.
28.    Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
29.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
30.    Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
31.    Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...