Projekt „MISJA PRZYRODA”

Projekt „MISJA PRZYRODA”

Dodano:

– ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH realizuje Gmina Alwernia w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.

Gmina Alwernia przy współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie realizuje projekt
„MISJA PRZYRODA” – ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH

Projekt finansowany jest ze środków EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków Funduszu.

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach.

Celem programu jest:

  •  upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży edukacji ekologicznej, zasad ochrony bioróżnorodności środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: Parki Narodowe (PN) i obszary Natura 2000 (N2000),
  • podniesienie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania oraz przeciwdziałanie patologii społecznej,
  • umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświadczeń, rozwinięcie zainteresowań i integracja grupy.

Projekt realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Elementem programu jest zorganizowanie 5-dniowej wycieczki szkolnej dla 36 uczniów i 4 opiekunów do wybranego parku narodowego, w okresie od września do listopada. Projekt przewiduje również dowóz uczniów na zajęcia szkolne z miejscowości położonych poza miejscowością, w której będą realizowane zajęcia.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...