Bezpłatne porady obywatelskie w Alwerni

Bezpłatne porady obywatelskie w Alwerni

Dodano:

Specjaliści Biura Porad Obywatelskich z Krakowa będą pełnić dyżury w Alwerni w dniach: 3, 10, 24 i 26 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy osoby zainteresowane do Punktu Porad Obywatelskich

do Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni ul. Rynek 3

Pierwszy dyżur już 3 czerwca 2015 roku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Kolejne dyżury:
10, 24 czerwca 2015 roku w godzinach od 12.00 do 16.00

26 czerwca 2015 roku w godzinach od 14.00 do 17.00

Poradnictwo obywatelskie polega na udzielaniu pomocy osobom, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieznajomości swoich praw albo z powodu nierespektowania tych praw przez innych.

Doradcy, udzielający porad w Biurze, otwarci są na każdy problem, wskazując możliwe rozwiązania i ich konsekwencje, informując obywateli o prawach i obowiązkach oraz o istnieniu instytucji i organizacji, do których Obywatel może zwrócić się po pomoc.

BPO dostarcza niezbędnej wiedzy, wspiera w samodzielnym podejmowaniu decyzji, respektując wybory klienta oraz towarzyszy mu w realizacji wybranej drogi działania.

Biuro Porad Obywatelskich oferuje wsparcie w formie porady bądź informacji obywatelskiej.

Porada obywatelska polega na:

  • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
  • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
  • wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
  • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.

Informacja obywatelska polega na:

  • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
  • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
  • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

Broszura Biuro Porad Obywatelskich

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...