V Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

V Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na V Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

RM.0002.5.2020

Alwernia, dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na V Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad V Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Wystąpienia przybyłych gości.

 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z IV Sesji Rady Miejskiej.

 7. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.

 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Alwernia za 2019r.

 11. Przyjęcie raportu o stanie Gminy Alwernia za 2019r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2019.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2019.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwerni”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizacji zadania p.n. ”Remont drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 120 km od 0+880 do 1+478 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadań inwestycyjnych pn.: Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz chodnika przy DW 780 w m. Poręba Żegoty.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę w nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę w nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia

26 marca 2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Publicznej w Alwerni.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 130 km od 1+800 do 1+870 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie remontu istniejących nawierzchni jezdni i chodnika” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie budowy chodnika, zjazdów, przepustu oraz oświetlenia przejścia dla pieszych”.

 2. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.

 3. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.

 4. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.

 5. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...