XI Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

XI Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która

 

odbędzie się w dniu 10 października 2019 roku, o godzinie 10 00, w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

 

 

Alwernia, dnia 3 października 2019r.

RM.0002.11.2019

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która

odbędzie się w dniu 10 października 2019 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Wystąpienia przybyłych gości.

 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z X Sesji Rady Miejskiej.

 7. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.

 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Złotej Księgi Miasta i Gminy Alwernia.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Alwernia.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.

 17. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.

 18. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.

 19. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...