IV Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

IV Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad  IV  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia przybyłych gości.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wnioski i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p. n. „I etap przebudowy drogi powiatowej 1022 K ul. Krakowskiej w Alwerni.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p.n.„Przebudowa odcinków DP relacji Poręba-Żegoty, Okleśna, Podłęże, Mirów, Brodła - na obszarze sołectw Brodła i Poręba- Żegoty oraz Alwerni o łącznej długości 2504 mb”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawieprzejęcia do wykonania przez Gminę Alwernia zadania własnego Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania przez Gminę Alwernia zadania własnego Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej p.n. „Odwodnienie DW 780 w m. Poręba-Żegoty odc. 120 km 0+700 – 0+880 str. prawa”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Odwodnienie DW 780 w m. Poręba-Żegoty odc. 120 km 0+700 – 0+880 str. prawa”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 19. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 20. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 21. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 22. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 23. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...