Rewitalizacja Gminy Alwernia - Konsultacje społeczne

Rewitalizacja Gminy Alwernia - Konsultacje społeczne

Dodano:

W dniu 7.02.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Alwerni konsultacje społeczne dotyczące I części  
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020.

 

ZAPROSZENIE

Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek

serdecznie zaprasza

na konsultacje społeczne dotyczące I części  
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020, tj. diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Alwerni –
sala konferencyjna nr 5 (parter)
w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 18.00

Program Rewitalizacji (PR) jest kompleksowym dokumentem strategicznym, który diagnozuje sytuację w gminie oraz określa miejsca wymagające przeprowadzenia zaplanowanych działań naprawczych. PR ma za zadanie koordynację wielu projektów rewitalizacyjnych, obejmujących zarówno działania sektora publicznego, jak i prywatnego, które finansowane są z różnych źródeł – począwszy od środków własnych, a na dotacjach unijnych skończywszy.

Celem nadrzędnym wszystkich projektów rewitalizacyjnych, powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym. Poprzez poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach Programu Rewitalizacji, koncentrują się zjawiska kryzysowe na terenie gminy. Dlatego też, niezmiernie ważnym elementem każdego programu rewitalizacji, jest jego akceptacja i współtworzenie przez społeczność lokalną. Tylko programy i zadania rewitalizacyjne będące efektem współpracy z mieszkańcami, firmami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, mają szansę przełożyć się na rzeczywiste korzyści dla mieszkańców.

Konsultacje społeczne są najczęstszym elementem dialogu pomiędzy Gminą, ekspertami przygotowującymi Program i mieszkańcami oraz innymi grupami odbiorców (np. lokalne instytucje, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorcy). Konsultacje prowadzone są w różnych formach – mogą to być spotkania gminne, mogą mieć one formę ankietyzacji elektronicznej, warsztatów tematycznych z różnymi grupami, czy nawet tzw. spacerów badawczych, prowadzonych przez ekspertów. Niezależnie od tego, jaką formę przybierają konsultacje, ich cel nadrzędny jest jeden – przygotowanie Programu Rewitalizacji odpowiadającego potrzebom mieszkańców, wdrażanego poprzez zadania, które mogą trwale poprawić warunki i wizerunek danego obszaru.

Tylko w przypadku realizacji Programu Rewitalizacji w formule otwartej, przy zaangażowaniu partnerów społecznych, można mieć nadzieję na pełne wykorzystanie efektów projektu przez mieszkańców zdegradowanego obszaru, do których jest on adresowany i którzy powinni skorzystać na jego realizacji. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy zainteresowani brali aktywny udział w prowadzonych konsultacjach. Wyrażenie własnego zdania, określenie swoich potrzeb i wskazanie priorytetów przez mieszkańców, są bardzo istotne. W przeciwnym wypadku, dojdzie do sytuacji, gdzie zaplanowane zadania będą jak niechciane i nietrafione prezenty.

Dążymy do tego, aby dialog prowadzony w ramach prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Alwernia miał wymiar realny, a nie pozorowany, dlatego serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach.

Informacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni http://www.alwernia.planergia.pl/. Udzielają jej także pracownicy Referatu Promocji Gminy, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod nr tel. 12 /283 11 15 w. 340.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Burmistrz Gminy Alwernia

Tomasz Siemek

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...