Dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów szkół podstawowych w związku z realizacją projektu „Młodzi, wykształceni”.

Dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów szkół podstawowych w związku z realizacją projektu „Młodzi, wykształceni”.

Dodano:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów szkół podstawowych w związku z realizacją projektu „Młodzi, wykształceni” realizowanego przez Gminę Alwernia – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 4 Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Alwernia (Szkoła Podstawowa w

Grojcu, Szkoła Podstawowa w Okleśnej, Szkoła Podstawowa w Porębie-Żegoty oraz Szkoła Podstawowa w Regulicach).

Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2014 roku o godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie zamawiajacego w pokoju nr 320.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...