Dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów Gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia w ramach realizacji projektu „Młodzi, wykształceni”

Dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów Gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia w ramach realizacji projektu „Młodzi, wykształceni”

Dodano:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów poczęstunkowych dla uczniów Gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia w ramach realizacji projektu „Młodzi, wykształceni” realizowanego przez Gminę Alwernia – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 2 Gimnazja (Gimnazjum w Brodłach oraz Gimnazjum w Kwaczale) i 2 Szkoły

Podstawowe na terenie Gminy Alwernia (Szkoła Podstawowa w Brodłach , Szkoła Podstawowa w Kwaczale).

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2014 roku o godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie zamawiajacego w pokoju nr 320 (III piętro).

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...