Prawo miejscowe

PODATKI 2020

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 146,15 zł,
 • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu - równowartość pieniężną 5 q żyta - 292,30 zł.

 

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 42,7328 zł.

 

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy.

5. Uchwała w sprawie opłaty targowej.

 

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:

 

1. Dla osób prawnych:

a) deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2,

druki aktywne: "DN-1"; "ZDN-1"; "ZDN-2",

b) deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2,

druki aktywne: "DR-1"; "ZDR-1"; "ZDR-2",

c) deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2,

druki aktywne: "DL-1"; "ZDL-1"; "ZDL-2",

d) deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1; załącznik do deklaracji: DT-1/A,

druki aktywne: "DT-1"; "DT-1/A".

2. Dla osób fizycznych:

a) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3,

druki aktywne: "IN-1"; "ZIN-1"; "ZIN-2"; "ZIN-3",

b) informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3,

druki aktywne: "IR-1"; "ZIR-1"; "ZIR-2"; "ZIR-3",

c) informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3,

druki aktywne: "IL-1"; "ZIL-1"; "ZIL-2", "ZIL-3",

d) deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1; załącznik do deklaracji: DT-1/A,

druki aktywne: "DT-1"; "DT-1/A".

 

 

Podatki 2019

 • Wzory deklaracji podatkowych ( dla osób prawnych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2

       - deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2

       - deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2

 • Wzory informacji podatkowych ( dla osób fizycznych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

       - informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

       - informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1ZIL-2, ZIL-3

Załącznik do deklaracji na środki transportowe

Deklaracja na środki transportowe

- Wzór informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )- INRL

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości- DN

- Wzór deklaracji na podatek rolny - DR

- Wzór deklaracji na podatek leśny - DL

 

 • Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2019 roku wynoszą (Uchwała NR II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 roku)
  - 16,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane
  - 35 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

 

 • Opłaty za dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe, garaże, reklamę na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Alwernia.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...