Prawo miejscowe

PODATKI 2020

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 146,15 zł,
 • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu - równowartość pieniężną 5 q żyta - 292,30 zł.

 

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 42,7328 zł.

 

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy.

5. Uchwała w sprawie opłaty targowej.

 

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:

 

1. Dla osób prawnych:

a) deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2,

druki aktywne: "DN-1"; "ZDN-1"; "ZDN-2",

b) deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2,

druki aktywne: "DR-1"; "ZDR-1"; "ZDR-2",

c) deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2,

druki aktywne: "DL-1"; "ZDL-1"; "ZDL-2",

d) deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1; załącznik do deklaracji: DT-1/A,

druki aktywne: "DT-1"; "DT-1/A".

2. Dla osób fizycznych:

a) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3,

druki aktywne: "IN-1"; "ZIN-1"; "ZIN-2"; "ZIN-3",

b) informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3,

druki aktywne: "IR-1"; "ZIR-1"; "ZIR-2"; "ZIR-3",

c) informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3,

druki aktywne: "IL-1"; "ZIL-1"; "ZIL-2", "ZIL-3",

d) deklaracja na podatek od środków transportowych:DT-1; ; załącznik do deklaracji: DT-1/A

druki aktywne: "DT-1"; "DT-1/A".

 

=============================================================================================================

 

Podatki 2019

 • Wzory deklaracji podatkowych ( dla osób prawnych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2

       - deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2

       - deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2

 • Wzory informacji podatkowych ( dla osób fizycznych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

       - informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

       - informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1ZIL-2, ZIL-3

Załącznik do deklaracji na środki transportowe

Deklaracja na środki transportowe

- Wzór informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )- INRL

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości- DN

- Wzór deklaracji na podatek rolny - DR

- Wzór deklaracji na podatek leśny - DL

 

 • Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku wynoszą:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 23,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 46,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

 • Opłaty za dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe, garaże, reklamę na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Alwernia.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...