Prawo miejscowe

 

Podatki 2019

  • Wzory deklaracji podatkowych ( dla osób prawnych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2

       - deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2

       - deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2

  • Wzory informacji podatkowych ( dla osób fizycznych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

       - informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

       - informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1ZIL-2, ZIL-3

Załącznik do deklaracji na środki transportowe

Deklaracja na środki transportowe

- Wzór informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )- INRL

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości- DN

- Wzór deklaracji na podatek rolny - DR

- Wzór deklaracji na podatek leśny - DL

 

  • Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2019 roku wynoszą (Uchwała NR II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 roku)
    - 16,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane
    - 35 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

 

  • Opłaty za dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe, garaże, reklamę na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Alwernia.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...