Plan zagospodarowania

Mapa Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Alwernia
zobacz link

Burmistrz Gminy Alwernia uprzejmie informuje, że został uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała,  Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice:

Uchwała Nr IX/95/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice

– Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni nr XIII/106/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku  (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 8366 z 22 grudnia 2015 roku)

oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła:

– Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni nr XIII/107/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 6934 z 26 listopada 2015 roku).

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian planu i studium:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gminy Alwernia obszaru “BRODŁA- PRZEŚNICE”

UCHWAŁA NR III/14/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – Uchwała Nr VII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gminy Alwernia w miejscowości Okleśna

UCHWAŁA NR VII/69/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI Z dnia 31. sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – UCHWAŁA NR V/50/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia

Uchwała Nr III/29/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Uchwała Nr IV/50/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.

Uchwała nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
Załącznik mapa

Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie parków krajobrazowych:

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego