Oferta inwestycyjna

INFORMACJE OGÓLNE

„Alwernia miejscem dla mieszkańca, inwestora i turysty” taki cel postawił przed sobą Samorząd Gminy Alwernia i swoimi działaniami dąży do jego zrealizowania. Stworzenie dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego to inwestowanie w rozbudowę infrastruktury oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. W ciągu ostatnich lat w Alwerni rozbudowano infrastrukturę komunalną. Obecnie realizowany jest szeroki plan budowy kanalizacji i modernizacji dróg. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego znacznie ułatwia realizację inwestycji.

Stworzenie dobrego klimatu dla inwestorów przyczyniło się do tego, że Alwernia cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców. W gminie działa ponad 1000 podmiotów gospodarczych, oferujących usługi dla miejscowej ludności, jak również działających w kraju i zagranicą. Inwestorzy mają doskonałe warunki do zainwestowania oraz zapewnione podmioty gotowe do współpracy i zagwarantowany popyt w samej gminie i zlokalizowanych w bliskiej odległości aglomeracjach miejskich.

Bardzo duże znaczenie dla gminy, mają przedsięwzięcia ukierunkowane na działalność turystyczną, gdyż rejon Alwerni jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Podstawowe atuty to bogactwo zabytków, ludowej kultury, turystycznych tras, a także cisza i piękna przyroda.

Gminne i prywatne tereny inwestycyjne: Gmina w swoich zasobach posiada m.in. grunty przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje. Oferta sprzedaży nieruchomości przygotowywana jest i podawana do publicznej wiadomości na stronie www.alwernia.pl w zakładce Ogłoszenia

Zachęty dla biznesu i inwestorów: Pomoc przy rozpoczęciu inwestycji (szukanie terenu, obiektu, informowanie o procedurach)

Organizacja obsługi inwestorów w gminie: osobom zainteresowanym rozpoczęciem inwestycji lub realizujących już daną inwestycję, udzielana jest pomoc informacyjno-doradcza oraz pomoc przy załatwianiu potrzebnych formalności.

POTENCJAŁ LUDZKI

Potencjał ludzki to wykształcone społeczeństwo, przedsiębiorcze, lokalni liderzy działający na rzecz lokalnego społeczeństwa (25 organizacji pozarządowych), twórcy i artyści ludowi, rzemieślnicy, zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich.

Istniejące struktury gospodarcze i organizacje przedsiębiorców: Chrzanowska Izba Gospodarcza, do której należą przedsiębiorcy z terenu Gminy Alwernia, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie i działające przy niej Centrum Wspierania Biznesu.

POŁOŻENIE I INFRASTRUKTURA

Gmina Alwernia położona jest na styku dwóch jednostek geomorfologicznych: Grzbiecie Tenczyńskim stanowiącym część Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz Dolinie Górnej Wisły, która należy do Kotliny Oświęcimskiej. Wchodzą one w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku i obejmującego prawie dwie trzecie obszaru gminy. Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego.

Położenie: zachodnia część Małopolski, powiat chrzanowski, gmina miejsko-wiejska
Liczba ludności 12,5 tys. osób w tym miasto 3,3 tys. osób

Odległość i czas dojazdu do głównych urzędów ważnych dla biznesu i nowych inwestycji: Odległość – od Krakowa (centrum) – 30 km (50 min), od Katowic (centrum) – 50 km ( 60 min). Bezpośrednio graniczy z aglomeracjami: Chrzanów (Starostwo, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS), Trzebinia, Libiąż, Krzeszowice, Czernichów

Komunikacja: lotnisko Kraków-Balice – 20 km (20 min), lotnisko Katowice-Pyrzowice – 70 km (70 min),
droga krajowa 780 Kraków – Chełmek przebiega przez centralną część gminy,
autostrada A4 – przebiega przez północną część gminy, zjazdy na terenie gminy w Nieporazie (węzeł Rudno)
rzeka Wisła -południowa część gminy – kursuje prom: Podłęże-Spytkowice

Wszystkie nieruchomości w gminie, które znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę, mają dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, a w miejscowościach Alwernia, Okleśna i częściowo w Regulicach, również do sieci kanalizacyjnej.