Mikroporady

Korespondując z nowymi planami rządowymi  i wytycznymi programów ministerialnych, których istotną rolę odgrywa wspieranie polskich mikro przedsiębiorców, a także planami  dodatkowego wspierania młodych absolwentów, chcących zakładać własne firmy, uruchamiamy na naszej stronie internetowej link do serwisu www.mikroporady.pl

logo mikroporady Tu każdy Mikroprzedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowanej kompendium narzędzi pozwalających uzyskać pożądane i przydatne informacje, takie jak: porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyskabezpłatne e-porady, konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej. Ze wszystkich dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie.

 Poprzez stronę internetową Gminy Alwernia zostaje udostępniony  lokalnym mikro przedsiębiorcom dostęp poprzez kanał internetowy do bazy materiałów i dokumentacji zawierającej m. in:

 – ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa  prawnego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach w formie do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,

– formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

– ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,

– kazusy obrazujące “przykłady z życia” na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,

– wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji – przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

– e-Porady, konsultacje, gdzie można – poprzez sieć Internet – zadać pytanie naszym ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź.

Zapraszamy do korzystania z serwisu.

========================================================================================

 

Konkurs “Innowator Małopolski” dla przedsiębiorców z kategorii mikro, małych i średnich firm

Innowator Małopolski – szczegóły

 

========================================================================================