Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Dodano:

  

                                                                                                                                Alwernia, dnia 02.09.2020 r.

  RM.0012.5.2.2020                                                                                                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala nr 5.

Przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Rozpoczęcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wydanie opinii w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020r.
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Brodłach.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brodła-Prześnice”
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020 .
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Alwernia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła” oraz Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja III- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia”.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 090 od km 2+180 do km 2+580 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia”
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Rogalskiej w Alwerni.
 2. Wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 198 o pow. 0,56 ha obręb Mirów gmina Alwernia.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                        Tomasz Tomaszewski

                                                                                           

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...