Cykl wysłuchań publicznych w sprawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027