Sprawy w Urzędzie

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dodano:10 lipiec 2020 KOGO DOTYCZY: Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia: zarząd drogi; organ zarządzający ruchem; inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne; osoba realizująca

Czytaj dalej »

Wnioski z klauzulą RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

Czytaj dalej »

Zaświadczenie o rewitalizacji

Dodano:02 grudzień 2016 Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska III piętro, pokój  nr 315, tel. 12 283 11 15 w.313   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z

Czytaj dalej »

Biuro Obsługi Klienta

Dodano:01 wrzesień 2014 Biuro Obsługi Klienta I piętrotel. centrala 12 283 11 15 w.355 e-mail: urzad@alwernia.pl Obsługa klientów: Udzielanie informacji dotyczących zakresu działania całego Urzędu, przyjmowanie wniosków, podań

Czytaj dalej »