Sprawy w Urzędzie

Patronat Burmistrza Gminy Alwernia

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej.  Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i

Czytaj dalej »

Informacja o zużytych oponach

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie objazdowej zbiórki nie zbierano opon. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w gminie Alwernia, opony należy zawieźć do Punktu

Czytaj dalej »