Przetargi

Zapraszamy do złożenia oferty na remont drogi rolniczej w miejscowości Poręba Żegoty

Zapraszamy do złożenia oferty na remont drogi rolniczej w miejscowości Poręba Żegoty ul. Anielec na działce o nr ewidencyjnym 436.
Wypełnione formularze ofertowe prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta UM w Alwerni do 27 sierpnia 2020, godz. 9:00
 

-Rozstrzygnięcie z przeprowadzonego postępowania dotyczące remontu drogi rolniczej w miejscowości Poręba Żegoty ul. Anielec

 
formularz ofertowy
przedmiar robót
umowa
zapytanie ofertowe
 
-ROZSTRZYGNIĘCIE

Czytaj dalej »

Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 3 obiekty

Projekt Regulice
Projekt Żródła
Projekt Brodła
Przedmiar robót- Regulice, siłownia napowietrzna
Przedmiar robót- Źródła, siłownia napowietrzna
Przedmiar robót- Brodła, siłownia napowietrzna
SST Regulice
SST Źródła
SST Brodła
Zał_nr 1_formularz ofertowy
Zał_nr_2_wzór umowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu_Zapytanie ofertowe
Zał_nr_3_wykaz_wykonanych_robót budowlanych
 
Dokumenty edytowalne:

Czytaj dalej »

VII Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która
odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.
 
Przedmiotem obrad VII  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wystąpienia przybyłych gości.
Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z V i VI Sesji Rady Miejskiej.
Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji Rady Miejskiej.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brodła-Prześnice”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła-projekt techniczny”.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła”.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła odc.110 od km 0+608,53 do km 0+ 758,78.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Grojcu.
Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Czytaj dalej »