Ogłoszenia

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy z Chrzanowa

Zatrudnij Perfekcyjną.pl
Pracodawco! Czy potrzebujesz zatrudnić personel sprzątający? Jeśli tak!? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
PUP Chrzanów rozpoczął realizację programu specjalnego Perfekcyjne.pl, w ramach którego przygotujemy uczestników do podjęcia zatrudnienia w zakresie usług sprzątających. Wszystkie osoby ukończą 120 godzinne szkolenie: „Profesjonalne służby sprzątające”.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić uczestników programu na okres minimum 3 miesięcy, otrzymają premię. Natomiast jednostki budżetowe mogą liczyć na 3 miesięczny zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w ramach robót publicznych.
 Zachęcamy do składania ofert pracy, bądź wniosków o organizację robót publicznych z dopiskiem: „Program specjalny Perfekcyjne.pl”.
Liczymy na zainteresowanie przedstawioną ofertą. Mamy nadzieję, że nawiązanie współpracy z Państwem pozwoli zwiększyć szansę osób bezrobotnych, zarejestrowanych w naszym Urzędzie na uzyskanie zatrudnienia i równocześnie zapewni Państwu odpowiedniego pracownika.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:  Joanna Smolik – pośrednik pracy, tel. 32 75 33 861;e-mail:asmolik@pup-chrzanow.pl.

Czytaj dalej »

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, że od 01.01.2016r. urzędem właściwym miejscowo w zakresie podatku VAT jest urząd właściwy według adresu zamieszkania, lub adresu siedziby

Z M I A N A
DOTYCZĄCA  WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ
W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
OD 01.01.2016 ROKU
     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje,
że od 01.01.2016r. urzędem właściwym miejscowo w zakresie podatku VAT 
jest urząd właściwy według adresu zamieszkania,
lub adresu siedziby.

Czytaj dalej »

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Oszustwa w obrocie paliwami
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.
Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:
1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT,
2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej,
3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”,
4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”,
5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy,
6. Odpowiedzialność karno-skarbową.
 W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:
1. Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo,
2. Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,
3. Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja),
4. Zawierać transakcje bezgotówkowe,
5. Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa,
6. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. na stronie https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat),
7. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót paliwami (na stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html),
8. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Minister Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl).
 

Czytaj dalej »

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, że od 1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów.

Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.
Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają  samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i  paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl 
Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym losowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych. W pierwszych trzech miesiącach loterii są to paragony z  zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi z prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodowych oraz z restauracji i kawiarni.
Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.
Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 16 listopada, ale już od 1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie  Loterii Paragonowej
Co warto wiedzieć?

Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl  
Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu.
Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2. 
Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. 
Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl/wynik w dniu losowań.
Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości w gotówce. 
I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku! 
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

Wszystkie informacje o Loterii dostępne są na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl 

Czytaj dalej »

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 24 września 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7840.1.4.2015 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 14 października 2015

Ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.
 
 Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałki w godz. od 900 do 1700, natomiast od wtorku do piątku w godz. od 730 – 1530, telefon: 12 39 21 946.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje o możliwości pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych.

Zacznij od nowa!
Zostałeś bez pracy? Skończyłeś 50 lat lub jesteś osobą niepełnosprawną? Zacznij od nowa! Spróbuj sił w zarządzaniu własną firmą. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że posiada pulę środków na dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i niepełnosprawnych.
Co potrzebne jest na start? Przemyśl co najlepiej potrafisz robić i zastanów się, czy na Twoje usługi będzie zapotrzebowanie na rynku. Zgłoś się do doradcy klienta i powiedz mu o swoich planach. Otrzymasz informację na jakich zasadach przyznawane są dotacje i jakie należy dostarczyć dokumenty wraz z wnioskiem o jej udzielenie.
Masz pomysł na firmę? Czujesz, że poradzisz sobie w zarządzaniu? Życiowe i zawodowe doświadczenie podpowiada Ci, że masz szansę na sukces? Nie zwlekaj!!! Wnioski przyjmujemy do 31 października 2015. Zapraszamy.
 Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej – pok. 202 (II piętro); tel. 75 33 871
Formularz wniosku dostępny jest: TUTAJ
Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  
{{image::files/alwernia/img/Loga/loga unijne.JPG?width=400[&]mode=proportional[&]rel=}}

Czytaj dalej »