Ogłoszenia

Konkurs pn. „Małopolska Wieś 2021”

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Konkurs „Małopolska Wieś 2021” organizowany jest w

Czytaj dalej »