Ogłoszenia

Informacja dotyczącea opłaty za odbiór odpadów 2021 roku.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku. Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla każdego właściciela nieruchomości. Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które

Czytaj dalej »

Opłaty za odbiór odpadów

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku. Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla każdego właściciela nieruchomości. Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które

Czytaj dalej »

Badania mammograficzne w Alwerni

Szanowni Państwo, LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez

Czytaj dalej »

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Burmistrz Gminy Alwernia podaje do publicznej wiadomości: terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na

Czytaj dalej »

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Upływa termin opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Burmistrz Gminy Alwernia przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia  31 stycznia 2021 roku upływa termin składania oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych

Czytaj dalej »