Dla Mieszkańców

CZYSTE POWIETRZE – WYMIANA KOTŁÓW

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza (kotły na paliwo gazowe) ze środków własnych budżetu Gminy Alwernia             Urząd Miejski w Alwerni uprzejmie

Czytaj dalej »

Konsultacje społeczne – polder Rozkochów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na konsultacje społeczne projektu dotyczącego polderu Rozkochów, które odbędą się dn. 24 czerwca 2021 r. w budynku OSP Rozkochów, ul. Chemików 2

Czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Oświaty

RM. 0012.2.3.2021                                                                   Alwernia, dnia 14.06.2021r.              Przewodnicząca  Komisji Oświaty   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 23 czerwca 2021r. o godz.13 00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala  USC. Tematem posiedzenia Komisji będzie : Otwarcie

Czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji

    RM 0012.6.2.2021                                                        Alwernia, dnia 11 czerwca 2021r. Przewodnicząca Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji  uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021  roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w

Czytaj dalej »