Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Alwernia

KOMISJA INWENTARYZACYJNA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALWERNIA ogłasza, że w dniach od 13 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Alwerni przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, pok. 315 w godzinach pracy tutejszego Urzędu wyłożone zostaną do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji w miejscowości Brodła, Kwaczała i […]Zobacz więcej

Konkursu „Cudowna Moc Bukietów”

Więcej informacji na temat konkursu „Cudowna moc bukietów” można uzyskaćnastronie internetowej:http://www.instytutdziedzictwa.pl/,http://www.cudownamocbukietow.pl/ orazstronie http://facebook.com/cudownamocbukietow lub pod numerem telefonu668 183 183.Zobacz więcej