Dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów

Dodano:

 

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro pokój 304, tel. 12 283 11 15 w. 332


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z dnia 14 października 2016 roku – tekst jednolity)

Procedura postępowania:
– ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadania publicznego,
– złożenie ofert,
– rozpatrzenie ofert, wyłonienie zwycięscy konkursu,
– podpisanie umowy,
– rozliczenie wykonania umowy.

Wymagane dokumenty:

Zawarte są każdorazowo w ogłoszonym konkursie.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni
Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 – 566 Alwernia
Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Termin załatwiania sprawy:

Organ administracji publicznej w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, informuje o podjętej decyzji oraz trybie zlecenia.

Opłaty: Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

  1. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
  3.  umowa