Akcja Edukacyjna „Czyste powietrze wokół nas”

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Alwernia w październiku odbyły się zajęcia edukacyjne związane z czystym powietrzem.

Dodano:

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Alwernia w październiku odbyły się zajęcia edukacyjne związane z czystym powietrzem.

Przedstawiamy relacje i zdjęcia z Akcji „Czyste powietrze wokół nas”.

W dniu 12 października 2018 r. w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Okleśnej dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych związanych z akcją  edukacyjną dotyczącą zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Dzieci wykonywały doświadczenia, rozwiązywały krzyżówki i quiz dotyczący przekazywanych treści ekologicznych. Zaśpiewały piosenkę „Moja Planeta”. Przygotowały dla rodziców prace plastyczne z przesłaniem „ Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Na zakończenie dzieci przeszły w ekopochodzie ulicami Okleśnej.

 W ramach akcji edukacyjnej, dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza, odbyły się warsztaty ,,Dobre rady na odpady”, a także gra dydaktyczna z okazji Dnia Drzewa ,,Co już wiesz o roślinach?”. Uczniowie uczyli się poprawnej segregacji śmieci, sprawdzali w czasie ćwiczeń jak śmieci mogą szkodzić zwierzętom i ludziom. Klasa 6 przygotowała plakat ,, Czy plastik jest ok?”. W trakcie gry dydaktycznej uczniowie samodzielnie poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania i znaczenia roślin, w szczególności drzew. Sprawdzali w jaki sposób rośliny oddychają i pochłaniają zanieczyszczenia, które drzewa są najbardziej korzystne ze względu na czyste powietrze. Uczniowie zaproponowali też sposób sprawdzenia zanieczyszczenia powietrza w okolicy z wykorzystaniem skali porostowej. Przedstawili na apelu budowę porostów i ich znaczenie w przyrodzie jako bioindykatorów. Przygotowane ulotki zostały rozdane uczniom, nauczycielom i rodzicom. W szkole ogłoszono konkurs fotograficzny ,, Zrób zdjęcie porostom – sprawdź czystość powietrza”. Podsumowanie akcji odbyło się na uroczystej akademii, przy okazji ślubowania klasy pierwszej, co zapewniło obecność rodziców klas młodszych. Na apelu uczniowie klasy IV, VII i VIII przygotowali przedstawienie „Ekopciuszek”, które w humorystyczny sposób pokazało niewłaściwe zachowania, zagrażające środowisku. Przedszkolaki również aktywnie podjęli się realizacji zadania, odśpiewując piosenkę pt. „Powietrze na wietrze” z układem choreograficznym. Gościem honorowym na uroczystym zakończeniu akcji była Pani Anna Rajca – Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia.

W dniu 15 października został odczytany list od Marszałka Województwa przez Panią Dyrektor Katarzynę Jonkisz w obecności przybyłych gości. List został skierowany do: rodziców, dzieci i nauczycieli. Nawiązywał do propagowania postaw proekologicznych. Z tej okazji grupa przedszkolaków przygotowała krótki program artystyczny. Wierszyki, taniec i piosenki śmiało przekazały wszystkim obecnym treści związane z szanowaniem środowiska w tym zwrócenie szczególnej uwagi na zanieczyszczone powietrze. Niedawno otrzymaliśmy od Marszałka oczyszczacz powietrza dzięki, któremu każdego dnia oddychamy świeżym powietrzem. Będziemy starać się przestrzegać wszystkich zasad związanych z ekologią! Dziękujemy!

 Przedszkole Samorządowe „FANTAZJA” w Kwaczale w ramach kampanii „Małopolska w zdrowej atmosferze” wzięło udział w akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć kształtujących postawy  proekologiczne, w szczególności  związane z ochroną powietrza. Wzięły udział w dyskusji na temat: co zanieczyszcza nasze powietrze i jak należy je chronić. Dowiedziały się co to jest „smog” i jak należy się zachować, gdy pojawia się w powietrzu.

FOTORELACJA