Zezwolenie na usunięcie drzewa

Dodano:

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska:
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /(Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21)

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie właściciela drzew
  2. Dokument potwierdzający prawo własności do działki
  3. Mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro

Termin załatwiania sprawy: Do 21 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:
wniosek_na_usuniecie_drzew_i_krzewow

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – dla działkowiczów 2021

Pozostałe