Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Dodano:

Referat Gospodarki, Geodezji i Ochrony Środowiska:
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 , poz. 724 z późn. zmianami/

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek właściciela zwierzęcia.
  2. Pisemna informacja o pochodzeniu psa oraz warunkach jego utrzymywania, ewentualnie metryka psa ze Związku Kynologicznego.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro

Termin załatwiania sprawy:  bezzwłocznie

Tryb odwoławczy: Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia.

Dokumenty do pobrania:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Pozostałe