Monitoring jakości powietrza w Gminie Alwernia

 Monitoring jakości powietrza w Gminie Alwernia

Dodano:

Burmistrz Tomasz Siemek poinformował o zainstalowanym w Gminie Alwernia systemie monitorowania jakości powietrza, pierwszym w powiecie chrzanowskim.

Na zdjęciu Aleksander Gawron z Firmy Airly i Burmistrz Tomasz Siemek – Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Alwerni

 Od 1 września rozpoczęła się w Gminie Alwernia walka ze smogiem. Zostały zainstalowane 3 sensory pomiaru powietrza w Alwerni, Grojcu i Regulicach, wszystkie w pobliżu szkół.  Dzięki temu można zobaczyć w Internecie, jakie jest aktualnie powietrze w gminie Alwernia.

Wystarczy wpisać adres: https://map.airly.eu/pl i powiększyć mapę Polski i kliknąć na punkt w Gminie Alwernia, który nas interesuje.

Na stronie internetowej gminy została zainstalowana zakładka Monitorowanie jakości powietrza, gdzie są zamieszczone pomiary z sensorów z naszej Gminy, a niedługo pomiar z Alwerni będzie widoczny na wyświetlaczu na Urzędzie Miejskim.

Uruchomienie sensorów jeszcze przed sezonem grzewczym pokaże mieszkańcom jak niska emisja wpłynie na jakość powietrza. Obecnie kropki na mapie są w kolorze zielonym, co świadczy o czystym powietrzu, ale zanieczyszczenia ze spalania spowodują zabarwienie kropek na czerwono.

Czystość powietrza zależy od nas samych, aby o tym przekonywać mieszkańców, zaczynamy edukacje od dzieci i młodzieży, dlatego lokalizacja założenia sensorów pomiarowych została wybrana przy szkołach.

Aby informacja o czystości powietrza była najbardziej miarodajna, potrzebna jest rozbudowa sieci rozmieszczenia sensorów, tak aby w każdej miejscowości znalazły się urządzenia pomiarowe.

Pozostałe