Zgłoszenie nowego środka transportowego do opodatkowania w ciągu roku podatkowego-podatek od środków transportowych-samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy

Dodano:

Referat Podatków i Opłat:
II piętro, pokój nr 209, tel. 12 283 11 15 w.319

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Stanisława Kajfasz

Podstawa prawna: Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.) art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Umowa kupna – sprzedaży
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu
  3. Wypełniony formularz “deklaracji na podatek od środków transportowych – DT-1

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik do deklaracji na środki transportowe
  2.  Deklaracja na środki transportowe