Rewitalizacja Gminy

Rewitalizujemy Gminę Alwernia

Zajrzyj na stronę  link

Tam uzyskasz wszystkie informacje

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Alwernia ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020

Przedmiotem konsultacji jest treść projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone będą w okresie 31.03.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.  w formie:

  1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu złożyć należy w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Alwerni (I piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Alwerni,
    ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia lub w formie elektronicznej przesłać na adres urzad@alwernia.pl
  2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 oraz zgłoszenie propozycji projektów do ujęcie w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020, materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny - dostępne do wglądu od dnia 31.03.2017 r.

  1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni pod adresem www.alwernia.pl
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni, na Biurze Obsługi Klienta, I piętro.

Po konsultacjach zostanie sporządzony Raport z konsultacji społecznych (Załącznik nr 5).

c. Zbierania uwag ustnych do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni,
      w godzinach pracy urzędu, w pok. nr 203, w okresie od dnia 31.03.2017 r. do dnia   
      30.04.2017 r.

Uwaga.

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych treścią z Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 31.03.2017r . i po dniu 30.04.2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

==============================================================================================================

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Alwernia - diagnoza

 

Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek

serdecznie zaprasza

na konsultacje społeczne dotyczące I części  
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020, tj. diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Alwerni –
sala konferencyjna nr 5 (parter)
w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 18.00

Zaproszenie 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...