Gospodarka odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest
Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647
Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 64-22-371
osoba do kontaktu : Tomasz Szlęzak

========================================================================================================

Zgodnie z uchwałą nr XIII/78/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  •  7,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane
  • 20 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

PAMIĘTAJ!

Ilość oddawanych przez Ciebie odpadów nie ma wpływu na wysokość Twojej opłaty!

Jeśli oddasz dużo śmieci Twoja opłata nie wzrośnie – nadal będzie taka sama!

Płacisz od ilości zamieszkałych na Twojej nieruchomości osób, a nie od ilości oddanych śmieci!

 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 tutaj!

Dodatkowy harmonogram odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe tutaj!
Z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd, niektóre rejony naszej gminy objęte zostały odrębnymi terminami wywozu odpadów.
W załączonej tabeli Harmonogramu znajdziecie Państwo, szczegółowy wykaz miejscowości oraz nazwy ulic,
zakwalifikowanych do odbioru odpadów małym samochodem.
Ponadto informujemy, że we wskazanych w tabeli terminach, zbierane są jednocześnie wszystkie frakcje odpadów!!!


 

Dokumeny do pobrania:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami

Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie:

Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porzadku w Gminie Alwernia

Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualnie obowiazują:

UCHWAŁA NR XIII/78/2016  z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

UCHWAŁA Nr VII/35/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia - Uchwała nr VII/35/2016 obowiązuje do 31.12.2017

UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Uchwała nr VI/28/2016 obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR VI/27/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...